16. maaliskuuta 2007

"Huippuyliopistosta"

Ikävää, että SYL:n kanta on joissain paikoissa (esim. Hesari) tulkittu taideylioppilaiden kannan vastaiseksi, itse en ainakaan näe asiaa näin. On toivottu, että selkiytän asiaa julkisella foorumilla.

On totta, että SYL ei täysin tyrmännyt kärkihankkeiden esityksiä, mutta ei myöskään suhtaudu erityisesti pääkaupunkiseudun esitykseen kritiikittömästi. SYL kritisoi huippuyliopistoa suunnitellutta valtiosihteeri Raimo Sailaksen ryhmää siitä, ettei se ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota opiskelijoiden ja yliopistojen henkilöstön asemaan. SYL suhtautuu positiivisesti yliopistojen rahoituksen lisäämiseen (huom. Kaikkien yliopistojen, ei siten, että luodaan eri tason yliopistoja), ja toivoo että yliopistojen itsehallinto turvataan katkaisematta yhteyttä yhteiskuntaan.

SYL jakaa siis TOKYOn huolen kolmikannan romuttamisesta ylimmällä hallinnon tasolla (vastustamme ulkopuolisista jäsenistä koostuvaa hallitusta, ulkopuolisten jäsenten määrä ei saa ylittää kolmikannan jäsenten määrää). Lisäksi SYL painottaa, että opiskelijat tulee ehdottomasti ottaa mukaan ja heidän mielipiteitään on kuunneltava hankkeen edetessä. Olen huolissani myös Taikin kaikkien osastojen tasapuolisen kohtelun turvaamisesta, vaikka sitä ei kannanotossamme suoraan lue.

SYL:n (ja Tokyon) näkemyksen mukaan yliopiston oikeushenkilöaseman ei tule olla yksityisoikeudellinen, vaan julkisoikeudellinen. Yliopistoyhteisön tulee itse valita omien hallintoelimiensä jäsenet. Tämä koskee myös rehtorin valintaa vaalikollegion avulla.

Toivottavasti keskustelu aiheesta jatkuu, sillä esitetyssä muodossaan (ulkopuolinen hallitus, yksityisoikeudellinen oikeushenkiköasema jne.) hanketta ei siis SYLin mielestä pitäisi viedä läpi, vaan se tulisi viedä jatkovalmisteluun, jossa KAIKKIA osapuolia kuullaan. Kärkihankkeisiin sisältyy toki hyviäkin asioita, kuten valinnanvapauden ja liikkuvuuden lisääntyminen, koulutusyhteistyön tiivistyminen sekä pääkaupunkiseudun hankkeen raportissa esiin nostettu opiskelija-opettaja suhteen huomattava parantaminen.

Tokyon näkökulmia

2 kommenttia:

markus k. kirjoitti...

Tähän ovat vaikuttaneet erittäin paljon ne tavat, joilla keskusteluun osallistutaan. SYL:n kannat ovat jääneet mediassa huomiotta, vaikka kärkiargumentit ovat hyvin pitkälle samat kuin TOKYOlla. Olenkin ihmetellyt SYL:n varsin positiivista sävyä, vaikka on selvää, ettei SYL hyväksy esitettyä pakettia sellaisenaan. Onko pelko jarrumiehen leimasta niin suuri?

Sen sijaan TOKYO on näkynyt asian tiimoilta mediassa yhtä voimakkaasti kuin myllytyksessä niin ikään pyörivät TKY ja KY yhteensä. Sinänsä hyvin jäsenmäärässä kymmenen kertaa pienemmältä ylioppilaskunnalta, olkoonkin että muut taideylioppilaskunnat asettuivat asiassa TOKYOn rinnalle.

markus k. kirjoitti...

Kämmäsin linkin, toimivalle sivulle pitäisi päästä tästä.