8. tammikuuta 2009

HYY:LLE UUSI, ULJAS HALLITUS

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vuoden 2008 toiseksi viimeisessä kokouksessa perjantaina 5. joulukuuta uuden hallituksen muodostajaksi valittiin fil.yo. Pasi Hario, joka edustaa Helsingin yliopiston ainejärjestöläisiä (HYAL ry). Vastaehdokkaana hänelle oli osakuntien Leena Pihjajamäki.

Uuteen Harion hallitukseen valittiin HYY:n Vihreistä kaksi jäsentä: Laura Keski-Hakuni ja Niklas Piiparinen. Muut hallitukseen päätyneet olivat Katri Korolainen-Virkajärvi, Otto Bruun, Veikko Eranti, Anu Aarnio, Lauri Laine, Anu Ylianttila, Matilda Merenmies, Mia Haglund sekä Juha Töyrylä. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2009.

Hario korostaa, ettei opiskelijan päätösvaltaa saa kaventaa – opiskelijan näkökulma pitää huomioida ja päätösvalta säilyttää elokuussa 2009 voimaan tulevassa uudessa yliopistolaissa. Harion huolena ovat myös perheelliset opiskelijat.

Kokouksessa puitiin toisena suurena aiheena sähköistä äänestystä, jonka pääkysymyksiksi nousivat HyVin johdolla legimiteetti, vaalisalaisuus ja tekniikka. HYY:n Vihreät korostivat, että uurnavaali on ennen kaikkea periaatekysymys. Puheenvuoroissa pohdittiin, voiko uusi järjestelmä jopa laskea äänestysprosenttia. HyVi sai voiton sähköisen äänestyksen suhteen: järjestelmä ei tule seuraavissa vaaleissa käyttöön.

Kokouksessa puhuneen asiantuntijan mukaan sähköisen äänestyksen plussia olisivat edullisuus, esteettömyys ja pieni työmäärä – miinuksia taas vaalisalaisuuden säilyttämisen ongelmallisuus, tekniikan toimivuus (tai ymmärrettävä äänestystapa kaikille) sekä legimiteetti. Toisaalta sähköinen äänestys voi aiheuttaa yllättäviä kustannuksia enemmän kuin on nyt laskettu.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin HYY Yhtymän omistajastrategiaa, johon hyviläiset ehdottivat muutamia muutoksia koskien yhtymän vastuullisuutta, tuotannon eettisiä kriteerejä, vihreää sähköä ja rakentamisen energiatehokkuutta, Domman opiskelija-asuntojen säilyttämistä ja vastuullisuutta lounasravintolatoiminnassa, majoitustoiminnassa sekä kustannustoiminnassa.

Muun muassa Hanna Tarnanen puhui vihreästä sähköstä aktiivisemman tiedottamisen puolesta. Suurin osa HyVin esityksistä omistajastrategiaan meni äänestyksessä läpi. Muutama ehdotus äänestettiin kuitenkin nurin, kuten valitettavasti kirjaus Domman opiskelija-asuntojen säilyttämisestä.

Läpi menneitä ehdotuksia olivat muun muassa vastuullisuuden huomioiminen tulostavoitteissa, aktiivisempi vihreästä sähköstä tiedottaminen ja sen suosittelu asiakkaille, ympäristövastuun painottaminen hankinnoissa sekä energiatehokkuuden suosiminen rakentamisessa ja remontoinnissa. HYVIä asioita!

Minna Zetterman

2 kommenttia:

riikka henttonen kirjoitti...

Harmittaa kyllä että ei saatu kirjausta Domman turvaamisesta opiskelija-asuntolana. Onhan se kumma kun 2 vuotta sitten edustajisto päätti, että Domma säilyy opiskelija-asuntolana, kun sitä koitettiin salassa muuttaa hostelliksi, niin omistajastrategiaan ilmestyykin kirjaus koskien majoitustoiminnan ympärivuotistamista. En usko että edustajisto linjasi näin vain kahden vuoden aikajänne mielessään!

HyVin muutosesitys oli lisäys "YMPÄRIVUOTISTA TOIMINTAA VARTEN TULEE ETSIÄ UUSIA KIINTEISTÖJÄ" mutta kun tämän nähtiin "velvoittavan" etsimään uusia kiinteistöjä, katsoi edustajisto parhaimmakseen takertua semantiikkaan menettäen koko asian.

Anonyymi kirjoitti...

Edustajisto muuttaa mielensä silloin, kun se moisen parhaaksi katsoo. Siihen sillä on aina oikeus. Nyt HYYn taloudellisen tilanteen heikkeneminen näyttäytyi konkreettisempana kuin asiasta edellisen kerran päätettäessä, joten yhtä tavoitetta ei enää samalla tavalla haluttu lähtökohtaisesti priorisoida muiden edelle.